XI Olimpiada Integracyjna w Tykocinie
        12 czerwca mieszkańcy naszego Domu uczestniczyli w XI - tej Olimpiadzie Integracyjnej z okazji odpustu Św. Antoniego organizowanej przez Dom Pomocy Społecznej w Tykocinie. Olimpiada rozpoczęła się mszą świętą sprawowaną w kaplicy DPS. Po powitaniu gości przez dyrektora Domu rozpoczęły się występy artystyczne przybyłych na spotkanie przyjaciół Domu. Mieszkańcy naszego Domu wykonali trzy piosenki ludowe: „Hej przeleciał ptaszek”, Czerwone jabłuszko” i „Kukułeczka”. Wszyscy uczestnicy zabawy z zainteresowaniem oglądali występy pozostałych zespołów i korzystali z poczęstunku przygotowanego przez gospodarzy.