„Na sportowo i ludowo” w Jałówce
        10 września trzyosobowa drużyna naszych podopiecznych wzięła udział w pikniku „Na sportowo i ludowo” organizowanym w ramach projektu „Tradycja inspiracją do aktywności sportowej i życiowej” przez Dom Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce. Spotkanie miało charakter sportowo-integracyjno-ludowy, o czym świadczyły stroje uczestników przybyłych z siedemnastu placówek pomocy społecznej. Piknik swą obecnością uświetnił Starosta Powiatu Białostockiego Pan Jan Bolesław Perkowski. Współzawodnictwo przebiegało w duchu fair play, z dużą dawką humoru. Każda z drużyn biorących udział w zmaganiach zaprezentowała swoje hasło, które miało zagrzewać do walki. Nasza drużyna zadowolona z udziału w zmaganiach z dumą powróciła do DPS w Czerewkach.