Wigilia w DPS
        24 grudnia mieszkańcy Domu wspólnie z kapelanami i dyrektorem placówki zasiedli do uroczystej wieczerzy wigilijnej. Rozpoczęła się ona odczytaniem fragmentu Pisma ¦więtego, po czym tradycyjnie złożono ¶wi±teczne życzenia. Mieszkańcy Domu, którzy ze względu na stan zdrowia nie uczestniczyli we wspólnej Wigilii zostali odwiedzeni przez księdza i dyrektora placówki w swych pokojach. Przy pięknie zastawionych wigilijnymi potrawami stołach łamano się opłatkiem, ¶piewano kolędy i składano życzenia w ciepłej i prawdziwie rodzinnej atmosferze.