Kontrast: Kontrast Czcionka: A A A
 
Międzypokoleniowy Dzień Aktywności
        25 lutego grupka mieszkańców naszego Domu uczestniczyła w ”Międzypokoleniowym Dniu Aktywności” zorganizowanym przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Spotkanie otworzył Wojewoda podlaski Pan Bohdan Paszkowski podkreślając w swym wystąpieniu rolę seniorów w społeczeństwie. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Pan Kazimierz Kuberski w wypowiedzi omawiał ministerialne programy na rzecz wsparcia osób starszych, a Pani Anna Sędziak z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych przedstawiła projekty skierowane do seniorów. Wystąpienia urozmaicone były pokazami artystycznymi, a nasi podopieczni pełni pozytywnych wrażeń powrócili do DPS.